Kā īsti dūla strādā? Uzzini, kādas metodes izmantoju savā darbā.
  • saruna, vārdi, spoguļošana, «sīpoliņa» jautājumi – galvenais instruments. 

Gatavojoties dzemdībām, es uzdodu tā sauktos "sīpoliņa" jautājumus - nonākot pie vienas atbildes, tiekam līdz nākamajai. Piemēram, ja sieviete saka, ka grib dzemdēt maigi, tad meklējam tālāk, ko tad viņa varētu pati darīt, lai atvieglotu mazuļa ienākšanu šajā pasaulē. Taču dzemdībās caurstrāvo dažādas dzīves tēmas, tāpēc bieži vien saruna nav tikai par dzemdībām, bet arī par attiecībām, sievietes sevis izjūtu, pāri u.tml. 

Dažkārt esmu «neērtā dūla» - ne visi jautājumi pirmajā brīdī var būt tīkami. Toties labāk tos sadzirdēt pirms dzemdībām, nevis dzemdībās – lai neatrisinātais netraucētu dzemdēt. Spoguļot nozīmē ar vārdiem, jautājumiem atspoguļot dūlojamā sacīto vai – nepasacīto. 

Tas ļauj ieraudzīt, sadzirdēt māmiņai/pārim sevi pašu. Un viņi labāk saprot sevi un viens otru, tātad labāk arī spēj atrast sevī resursus un atbalstīt viens otru. 

  • Ķermeniski psiholoģikās metodes.

Ar to palīdzību var iemācīties novērot, iepazīt sevi, savas dabiskās reakcijas, stiprās puses un ieradumus. Uzdevums nav mainīt sevi, bet izmantot stiprās puses un sadarboties, ņemt vērā to, kas, iespējams, nerespektēts, varēt dzemdībās traucēt. Ķermeniskajās tehnikās var sajust, piemēram, kāds atbalsts dzemdībās būs piemērotāks, kas sievietei jau ir sevī, kā sevi stiprināt, kas var palīdzēt, ja, piemēram, traucē lēnas norises (ko darīsim dzemdībās, jo tās parasti ir lēnas?...) vai kaitina, ja cilvēki rīkojas noteiktā veidā (kam paudīsim savas vajadzības u.tml.). Šīs metodes palīdz nostiprināt uzticēšanos sev.

  • Relaksēšanās metodes un tēlaino vizualizāciju apgūšana –

gan dzemdībām domātās, gan, lai būtu nosvērtākas ikdienā.

  • Esmu iecienījusi mākslas metodes. Reizēm atrodas vārdi, grūtības vai spēks, kas vienkāršā sarunā neatraisās. 

Izmantoju zīmēšanu, veidošanu, ķermeni kā mākslas instrumentu. Aicinu simboliem, ko cilvēks, piemēram, izmanto zīmējumā, pašam piešķirt nozīmi.

                                                                             

Šis zīmējums tapis, sievieti pēdējās grūtniecības nedēļās aicinot zīmēt to, ar ko viņai asociējas tuvojošās dzemdības. Tēli un krāsas atnāca ātri – sieviete brīnījās, cik ļoti dzīvi tos izjuta.  Jautāju par katru, ko tas viņai nozīmē. Piemēram, viņa ir kaija, kas  ir brīva un lido, zilganais ir vējš, kas pūš  (kontrakcijas) un kustās,  un viņa kustās tam līdzi. Tātad – dzemdībās ir vajadzīga kustība.     

Viņas iztēlē šī bilde bija pavisam dzīva, tāpēc dzemdībās palīdzēja manis teiktie vārdi, kas  atsauca šo bildi atmiņā, «iedzīvināja» un viņa     varēja paļāvības un brīvības sajūtas pilna lidot pretī vējam, saules  apspīdēta –ļauties dzemdību lidojumam.

Skaties arī, kā mākslas metodes (ar bildēm!) gaidīšanas laikā izmantoja Solvita - viņas atsauksmē.

 

  • Rebozo izmantošana gaidību laikā.

Meksikāņu lakatu rebozo var izmantot, lai relaksētos gaidību laikā, to var ierādīt arī sievietes ģimenes locekļiem.

 

  •  Dziļās elpošanas apgūšana.


Tā ir palīdzoša dzemdībās, bet jo īpaši, ja sieviete to ir praktizējusi gaidību laikā.